Bulharská města

Bulharská města - regiony, tipy pro návštěvníky, fotogalerie, odkazy...

Bulharské oblasti a krajská města (v pořadí podle počtu obyvatel, 2001):

V r.2000 se Bulharsko vrátilo po deseti letech k původnímu rozdělení na 28 krajů. Pro větší přehlednost je uvádíme rozděleny do oblastí, tak jak odpovídaly regionálnímu rozdělení užívanému v 90.letech.

1. BURGAS (Burgas, Jambol, Sliven)

14.724 km2 802.932 obyv.

2. MĚSTO SOFIA (Sofia)

1.311 km2 1.173.811 obyv.

3. CHASKOVO (Chaskovo, Stara Zagora, Kardzali)

13.824 km2 816.874 obyv.

4. LOVEČ (Loveč, Pleven, Gabrovo, Veliko Tarnovo)

15.150 km2 924.505 obyv.

5. MONTANA (Montana /býv.Michajlovgrad/, Vraca, Vidin, Lom)

10.607 km2 559.449 obyv.

6. PLOVDIV (Plovdiv, Pazardžik, Smoljan)

13.585 km2  1.175.628 obyv.

7. RUSE (Ruse, Silistra, Razgrad, Targoviště)

10.843 km2 702.292 obyv.

8. SOFIA-kraj (Pernik, Kjustendil, Blagoevgrad)

19.021 km2 930.958 obyv.

9. VARNA (Varna, Šumen, Dobrič)

11.929 km2 887.222 obyv.

Celkem: 110.994 km2, 7.973.671 obyvatel

Největší města (podle počtu obyvatel, 2001):

  Sofia  1.096.389   Sliven  100.695
  Plovdiv  340.638   Dobrič  100.379
  Varna  314.539   Šumen  89.054
  Burgas  193.316   Pernik  86.133
  Ruse  162.128   Jambol  82.924
  Stara Zagora  143.989   Chaskovo  80.870
  Pleven  122.149   Pazardžik  79.476

Charakteristika měst

Bulharská města zdědila památky starověkých Thráků, Řeků, Římanů, Byzantinců a nakonec i Osmanů. Zachovaly se také původní středověké památky bulharské a charakteristická architektura bulharského národního obrození. 
Nejpříznačnějšími památkami thrácké historie jsou desítky objevených náhrobních mohyl (Kazanlak, Vraca, Mezek, Silistra, Pomorie ad.). Kulturu řecko-římskou najdeme ve městech Sofie (pův.názvy: Serdika, Sredec), Stara Zagora (Beroe), Kjustendil (Pautalia), Chisarja, Plovdiv (Phillipopolis, Trimontium), Ruse (Sextanta Prista), Vidin (Bononia) ad. Řada původně řeckých a římských osad vyrostla podél Černého moře: Kavarna (Byzone, Karvuna), Balčik (Krunoj, Dionýsopolis), Varna (Odessos), Obzor (Heliopolis), Nesebr (Manebria, Mesemvria), Pomorie (Anchialo), Sozopol (Apollónia), Achtopol (Agatopolis) ad. 
Středověkou První bulharskou říši (9.-10.stol.) připomínají rozvaliny v Plisce, Preslavi a Madaře. Z Druhé bulharské říše (12.-14.stol.) se zachovaly zejména rozvaliny paláců a chrámů na pahorcích nad Veliko Trnovem, hrad ve Vidinu, kostel v bojaně nebo kostel z někdejší Asenovy pevnosti nad Asenovgradem. Mnoho středověkých bulharských kostelíků se zachovalo v Nesebru. 
Po Osmanech zbyla řada mešit, některé bazary a konaky (Šumen, Ruse, Vidin, Samokov, Pazardžik, Plovdiv, Sofie ad.). Obrozeneckou architekturu spatříme v malebných vesnicích (často zachovaných jako celistvý skanzen) Arbanasi, Trjavna, Kotel, Veliko Tarnovo, Nesebr, Sozopol, Žeravna, Široka Laka, nebo v částech měst Plovdiv, Karlovo, Gabrovo, Melnik, Bansko ad. Z 19.stol pocházejí architektonické skvosty jako je Rilský monastir či chrám Alexandra Něvského v Sofii. Typické pro Bulharsko je množství klášterů-monastýrů z různých období (Trojanský, Zemenský, Roženský ad.). Řada měst je balneologickými středisky a termálními lázněmi: Chisarja, Kjustendil, Velingrad, u Sofie okruh Ovča Kupel, Gorna Baňa, Kňaževo, Pančarevo ad. Prameny jsou horké 37-100°C a obsahují sirovodík, CO2, I, Br, Fe, Mn, Zn, Cb, Ni aj.
Řada měst zásadně změnila svou podobu po r.1945 s rostoucí bytovou výstavbou (Pernik, Kardzhali a mnohá další, zcela nově byl vybudován Dimitrovgrad). Ubytování ve městech lze sehnat kolem 15 Lv v soukromí a levných ubytovnách, nejlevnější hotely stojí nejméně 20 Lv, častěji 30-40 Lv na osobu. Jen trochu lepší hotely jsou nejméně dvakrát tak drahé a cena luxusnějších hotelů je často až závratná.

Městské a vesnické rezervace, skanzeny a monastýry

 Městské a vesnické rezervace, skanzeny
 Monastýry

  

Městská muzea

Téměř každé větší městečko má své muzeum. Popisky exponátů jsou však obvykle jen v bulharštině a expozice nejsou vždy dost atraktivní. Některá archeologická a etnografická muzea jsou však významná. Představují vzácné ukázky zlatnictví, ražby peněz, keramiky, řezbářství, tkalcovství, výšivek a pyrografie. Mezi nejslavnější patří Archeologické muzeum v Sofii, kde je uložen Vlčitrnský poklad (12,5 kg zlata), Archeologické muzeum v Plovdivu s Panagjurským pokladem a Archeologické muzeum ve Varně s pokladem Varenským. Pěkná muzea jsou též v Burgasu, Karlovu, Nesebru a Vrace. V Plovdivu je slavné Etnografické muzeum, ve Veliko Trnovu je muzeum přibližující Druhou bulharskou říši, v Plevenu je známé muzeum věnované osvobozeneckému boji.

 Seznam muzeí v Bulharsku

Přírodní zajímavosti v blízkosti měst

Přírodní rezervace v povodí řeky Ropotamo v Burgaské oblasti, v povodí řeky Kamčija ve Varenské oblasti, Pobiti kamni (Kamenný les) u Varny, Zemní pyramidy u Melnika ad.

 Fotogalerie

Devatero bulharských divů

Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO obsahuje tyto bulharské pamětihodnosti:

 1. Kazanlak - thrácká hrobka na pahorku Ťulbeto severozápadně od města z let 310-290 př.Kr s dobře zachovalými tématicky jedinečnými freskami zobrazujícími kontrast mezi životem a smrtí. Kompozice znázorňuje thráckého vládce loučícího se se světem. Muž a žena v krásných oděvech přijímají od služebnictva dary, které si chtějí odnést na onen svět. Služebná nese nádoby s vonými mastmi, sluha přivádí koně, čeledín kočár se čtyřspřežím. Hudebníci hrají na píšťaly poslední melodie. Přístupná kopie hrobky je vybudována v těsném sousedství a je též součástí chrámu A.Něvského v Sofii. (zapsáno r.1979)
 

 2. Madarský jezdec (koník) - 13km od Šumenu, kamenný reliéf datovaný do 8.stol. představuje jezdce zabíjejícího oštěpem lva, kterého doprovází psík. Význam není známý, ale usuzuje se, že upomíná na činy chánů první bulharské říše. Podle vykopávek pod skalou se zdá, že Madara byla kultovním místem pohanských, později i křesťanských Bulharů.(1979)

 3. Ivanovo - komplex skalních kostelíků ze 13.-17.stol. (1979)

 4. Sveštari - poblíž Ruse, thrácká hrobka s bohatou reliéfní výzdobou ze 4.stol.př.Kr. (1985)

 5. Bojana - vesnice s kostelem sv. Pantelejmona z 11.-13.stol. postaveným vladykou Kalojanem. Jsou zde vzácné fresky, jejichž realistické ztvárnění obličejů a rouch je prvním zábleskem nadcházející renesance (1979)

 

 6. Starý Nesebr - architektonická a archeologická reservace (1983)

 

 7. Rilský monastýr - největší a nejkrásnější klášter v Bulharsku (1983)

 8. Národní park Pirin (1983)

 

 9. Reservace Srebrna - 19km západně od města Silistra, jedna z nejzajímavějších přírodních zón v Evropě, jezero zbylé po starém korytu Dunaje je ojedinělým hnízdištěm vodních ptáků, zejm.pelikánů, kteří se sem slétají z velké části Evropy (1983)

 Seznam památek Unesco, Bulharsko, stručný angl.popis
 Fotogalerie památek Unesco v Bulharsku

 

ABECEDNÍ REJSTŘÍK BULHARSKÝCH MĚST A ZAJÍMAVÝCH MÍST:

 

  ALADŽA MANASTIR

3 km od Zlatých písků, 20 km severně od Varny, vysekán do pískovcové skály

 ARBANASI

pěkná vesnice 5 km Veliko Trnova

 Fotogalerie

 ASENOVGRAD

52 116 obyvatel

leží 19 km jihovýchodně od Plovdivu, průmyslové město

tipy pro návštěvníky: 40 min. od nádraží je Asenova pevnost z r.1231 vybudovaná na ochranu obchodní cesty z Thrákie k Bílému moři; její dominantou je kostel Bogorodici Petričské; pěkné výhledy na útesy padající do údolí

 

 

 BAČKOVO

ves ležící 9 km od Asenovgradu

tipy pro návštěvníky: v blízkosti vodopád Červenite kameni; Bačkovski manastir - dochovaná stará kostnice, hlavní chrám Sv. Bogorodica ze 17.stol. je spojený se starším kostelem archandělů Michala a Gabriela, nejcennější je ikonostas a ikona tzv. Gruzínské madony; na druhém nádvoří kostelík Sv. Nikola s malbymi Z. Zografa z 19.stol.

 BALČIK

přímořské letovisko na severním pobřeží Černého moře, jeho Staré město je vybudováno na vápencových stěnách

zal. v 5.stol. př. Kr. Řeky, dnašní jméno připomíná vojevůdce Balika; v 19.stol. přístav pro vývoz obilí z Dobrudže

tipy pro návštěvníky: botanická zahrada s letohrádkem rumunské královny z let 1926-31 v orientálním stylu s minaretem, kde se natáčely česko-bulharské filmy Labakan a Legenda o lásce

 Fotogalerie

 BANSKO

cca 7 000 obyvatel

starobylé městečko založené v 17.stol. Bulhary odmítajícími přijmout islám; v obklopení tureckým živlem byli nuceni upravovat své domy (kovaná vrata, střílny, tajné chodby a východy apod.); u městečka ve 20.stol. vyrostlo oblíbené lyžařské středisko

leží 160 km od Sofie v nadmořské výšce 930 m.v pohoří Pirin

tipy pro návštěvníky: 120 historických památek z původní zástavby (např. chrám Svaté Trojice, Sirleštovův, Veljanovův a Bujnovův dům), v nedalekém Dobriništi jsou termální lázně.

 BELOGRADČIK

leží 52 km od Vidinu

tipy pro návštěvníky: zbytky pevnosti sultána Mehmeda z 15.stol.; v blízkosti Belogradčické skály z červeného pískovce s bizarními útvary (Madona, Medvěd, Jezdec, Kukačka, Školačka, Adam a Eva, Derviš); mezi skalami pevnost Kaleta (odtud ideální výhled na skály); krápníková jeskyně Magura s prastarými malbami, Rabišské jezero

 BLAGOEVGRAD

71 361 obyvatel

leží na jihozápadě země, průmyslové město, založeno Turky a turecký ráz si dlouho zachovávalo

z turistického hlediska nezajímavé

 BOJANA

leží 6km od centra Sofie, vesnice s kostelem sv.Pantelejmona z 11.-13.stol. postaveným vladykou Kalojanem, jsou zde vzácné fresky, jejichž realistické ztvárnění obličejů a rouch je prvním zábleskem nadcházející renesance (od r.1979 památka UNESCO)

 BOŽENCI

ves ležící 16 km od Gabrova, památková rezervace, zal. ve 14.stol. podle pověsti bojarkou Boženou prchající se syny před Turky po pádu Veliko Trnova

 Fotogalerie

 BURGAS

193 316 obyvatel, 5.největší město

leží v Burgaském zálivu, největší přístav jižního pobřeží Černého moře, průmyslové středisko (petrochemie, strojírenství, ad.)

první osídlení až v 17.stol. bulharskými, později tureckými rybáři; město vzniklo kolem r.1856 (za Krymské války se odtud vyvážely potraviny a dříví do Istanbulu)

 

 

černomořská městská pláž je výjimečná temně šedým pískem obsahujícím magnetovec (léčivé účinky); město obklopeno třemi jezery (Burgaské, Atanasovské, Mandrenské), ze severu město chráněno hřebeny Staré planiny, na jihu východiště do Strandžské planiny (v délce 250 km se táhne k Bosporu; nejvyšším bodem na území B. je Gradiště-710 m; planinou protéká řeka Ropotamo téměř tropického charakteru)

tipy pro návštěvníky: chrám sv.Cyrila a Metoděje, římskokatolický chrám, archeologické museum, národní muzeum, činohra, opera, universita (specializovaná na cestovní ruch), přímořský park

 Fotogalerie 1
 Fotogalerie 2 (jezera v Burgasu)
 Mapka

 DEVIN

lázně a turistické středisko v Rodopech, minerální prameny 44-75 stupňů

 DIMITROVGRAD

45 918 obyvatel

44 km jižně od Stare Zagory, průmyslové město zal. po r.1947

z turistického hlediska nezajímavé

 DRJANOVO

cca 6 000 obyvatel

leží 25 km severovýchodně od Gabrova

původně římské hradiště, později řemeslnické a obchodní středisko

tipy pro návštěvníky: dřevěný dům Lavčievů z 18.stol., kostel sv.Nikola od Koljo Fičeta, 4 km vzdálený Drjanovski manastir a nad ním jeskyně Bačo Kiro

 Fotogalerie 1
 Fotogalerie 2

 ETARA

leží 6 km od Gabrova, skanzen v lesní kotlině na ploše 6 ha, 26 starých řemeslnických dílen, stroje poháněné vodou

 Fotogalerie 1
 Fotogalerie 2

 GABROVO

67 350 obyvatel

leží jihozápadně od Velikého Trnova, průmyslové středisko (zejm.textil)

založeno koncem 16.stol., i v době turecké vlády mělo bulharské obyvatelstvo, a proto hrálo důležitou úlohu v národním obrození; obyvatelé čile obchodovali s Turky, perličkou je pověstná šetrnost Gabrovských, která vstoupila do anekdot

tipy pro návštěvníky: stará kašna (1762), Mariánský kostel (1865), lidová pivnice Stranopriemnica s bulharskými specialitami, 6km jižně je ve vsi Etara (v.t.)skanzen gabrovských řemeslnických dílen, 9km jižně je Sokolski manastir sveta Bogorodica, 16km východně je pěkná ves Boženci (v.t.), zal.1393, památková rezervace 

 GORNA ORJACHOVICA

35 621 obyvatel

leží 7 km severovýchodně od Veliko Trnova; moderní město

z turistického hlediska nezajímavé

 Fotogalerie

 

 CHASKOVO

80 870 obyvatel

leží na západě, středisko tabákového průmyslu

založeno koncem 14.stol pro sultánovy příbuzné a věrné, (název z tur.has = vybraný, köy = ves)

tipy pro návštěvníky: nejstarší bulharská mešita Eski džamija (1395), kostel Sveti Archangel

 CHISARJA

leží 42 km severně od Plovdivu, zal. kolem 4.stol., dnes lázně pro léčbu trávicího ústrojí (prameny 37-49 stupňů)

tipy pro návštěvníky: nejlépe uchované zbytky římských pevností na celém Balkáně (hradby, zbytky 43 věží, 4 brány, divadlo, základy 9 basilik)

 JAMBOL

82 924 obyvatel

leží 25 km od Slivenu, moderní město s upadlým průmyslem

historicky bulharsko-turecké město

tipy pro návštěvníky: pěkné centrum města, měšita a turecký Bezistan (kryté tržiště s kopulemi), jedna z mála dochovaných staveb tohoto typu v Bulharsku

 Fotogalerie

 

 KAMČIJA

řeka protékající přírodní rezervací Longoza o rozloze 50 km2, řeka je obklopena téměř subtropickou vegetací a má široké, kalně žluté ústí pokryté lekníny; možnost turistických projížděk na loďkách

 KARDZHALI

45 729 obyvatel

leží 57 km od Chaskova, poturčené město

tipy pro návštěvníky: v okolí hrady Moňak a Patmus

 KARLOVO

25 715 obyvatel

leží na východním okraji Růžového údolí, 140 km východně od Sofie, v podhůří pohoří Stara Planina

středisko vinařství; rodiště významné postavy bulh.dějin Vasila Levského (pomník)

původně thrácká osada, po dobytí Turky v 15.stol. pojmenována po tureckém vládci Kaarlazade

tipy pro návštěvníky: zachovalé domy, kostely a uličky z 19.stol.; z náměstí pěkný výhled na soutěsku s vodopády, která vede rezervací Stara reka (asi 15 min. od města) až na hlavní hřeben Stare Planiny

 Fotogalerie

 KAZANLAK

54 021 obyvatel

leží na východním okraji Růžového údolí, 33 km severozápadně od Stare Zagory

město prosperovalo z prodeje růžového oleje (první růžové keře pocházejí z Persie, Indie a Egypta)

tipy pro návštěvníky: thrácká hrobka Ťulbeto ze 4.stol.př.Kr.patřící k nejzachovalejším svého druhu, není volně přístupná, ale v bezprostřední blízkosti je zbudována její přesná replika; první červnový týden se v Kazanlaku slaví Festival růží

 Fotogalerie (Festival růží)

 KJUSTENDIL

50 243 obyvatel

leží 87 km jihozápadně od Sofie, lázně, 40 pramenů až 78 stupňů horkých

město založeno Římany, název odvozen podle vladyky Konstantina Dejana, dnes poturčené město

tip pro návštěvníky: Ahmedova džámije

 KOPRIVŠTICA

4 000 obyvatel

leží v údolí Sredné gory, 100 km od Sofie; památková městská rezervace (už komunistická vláda v 50.letech nařídila provádět veškeré stavební práce zde v souladu s původním rázem města)

založena v 16.stol jako vesnice privilegovaných pastevců, kteří dodávali ovce a dobytek do Cařihradu (jméno odvozené od řeckého kopros=ohrada pro dobytek); neúrodná půda nutila obyvatele k hledání práce v různých balkánských zemích, Turecku, Egyptě apod.(vývoz vlněných látek, dovoz oleje, cukru apod.); vzhledem k této činnosti město rozkvétalo, ale po většinu roku zde žily ženy osamocené (původní název Ženský palouk, na jižním okraji Plačtivé skály, kde ženy vyhlížely návrat svých mužů)

tipy pro návštěvníky: 300 památkově chráněných domů, nejstarší z konce 17.stol., ostatní většinou z dob národního obrození v 19.stol., v šesti z nich muzeální expozice (zdarma); pozoruhodně vybavený kostel sv.Bogorodici (1817) s řezbářsky hodnotným ikonostasem od slavného Zacharije Zografa; kamenné obloukové mosty přes řeku Topolnicu stavěné jednotlivými občany jako dar městu; mezi Koprivšticí a Karlovem se táhne 94km dlouhá kotlina, kde se pěstuje olejnatá růže

 Fotogalerie 1
 Fotogalerie 2

 LOM

27 897 obyvatel

leží 57 km od Vidinu, 2.největší dunajský přístav

tip pro návštěvníky: zbytky římské, později turecké pevnosti na útesu nad řekami Lom a Dunaj

 LOVEČ

44 262 obyvatel

leží 36 km od Plevenu

tipy pro návštěvníky: zbytky římské pevnosti Melta a zříceniny byzantského hradu Chisarja; krytý most od lidového stavitele Koljo Fičeta

 Fotogalerie

 MADARA

kultovní místo pohanských i křesťanských Bulharů, místo archeologických nálezů

leží 13 km od Šumenu

tip pro návštěvníky: Madarský jezdec (koník) - kamenný reliéf datovaný do 8.stol. (od r.1979 památka UNESCO)

 MELNIK

260 obyvatel; nejmenší město v Bulharsku

leží 20 km od řeckých hranic, směrem na přechod Kulata, památková rezervace

založen v 6.stol., ale počátky osídlení sahají až do 1.stol. př.Kr.; ve 12.stol. středisko bogomilství (viz.historie), od 15.stol. známé pěstováním vína, novodobý rozkvět v pol.18.stol. zásluhou řemeslníků a obchodníků

tipy pro návštěvníky: Bojarský dům (jeden z nejstarších v celém Bulharsku) a další prastaré umělecky zařízené domy, římský most, rozvaliny kostela Svati Nikola a dalších pět kostelů; zříceniny hradu despoty Alexeje Slava (12.stol.); v bezprostřední blízkosti města jsou zemní pyramidy (pískovcové jehlancové útvary vzniklé erozí), 8 km východně Roženski manastir.

 MONTANA (býv.Michajlovgrad)

49 368 obyvatel

leží 50 km od Lomu

původně římská osada, dnes významné zemědělské středisko

z turistického hlediska nezajímavé

 NESEBR

4 000 obyvatel

leží 7km od Slunečného pobřeží na plochém poloostrově, památková rezervace

založen v 6.stol př.Kr. jako řecká osada, střídalo se zde panství byzantské a bulharské, největšího rozkvětu dosáhl v pol.14.stol. za vlády cara Ivana Alexandra

tipy pro návštěvníky: město si zachovalo staletý půdorys křivolakých uliček s malebnými domy (19.stol), 12 zachovaných kostelů a další zříceniny z původních čtyřiceti církevních staveb, nejstarší je trojlodní chrám Stara metropolija a chrám Sveta Bogorodica (6.stol.), Sveti Ivan Krstitel (10.stol.), v 11.-14.stol. vznikly chrámy: Sveti Ivan Neosveteni, Vsedržatel, Svati archangeli Michail i Gavril, Svata Pareskeva, Sveti Todor, Nova metropolija Sveti Stefan, částečně zachované městské hradby (4-5.stol.)

 Fotogalerie
 Mapka (černobílá)
 Mapka (barevná)

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 PAZARDŽIK

79 476 obyvatel

leží 36 km západně od Plovdivu, poturčené město

tipy pro návštěvníky: Eski džamija (1540), Mešita Kuršum (1667)

 PERNIK

86 133 obyvatel

leží 30 km jihozápadně od Sofie, centrum obchodu, strojírenství, těžby uhlí

z turistického hlediska nezajímavé

 PLEVEN

122 149 obyvatel

leží severovýchodně od Sofie, středisko Podunajské nížiny, průmysl (zpracování ropy, stavební hmoty ad.)

vznik města v blízkosti bývalé thrácké osady, později slovanská osada Kamenitza, dnešní název po r.1270, v 17.stol. mělo město již zcela turecký ráz, největší rozvoj zaznamenalo v 2.pol.19.stol., bylo poslední tureckou baštou v Bulharsku odolávající náporu ruských vojsk za osvobozenecké války v r.1877 (viz.historie); pád Plevna byl oslavován i v Praze, jako začátek osvobození slovanských národů

tipy pro návštěvníky: museum osvobození Plevenu, kostnice, památník s panoramatickým výjevem bitvy r.1877

 Museum v Plevenu

 PLISKA

kdysi sídelní město bulharských chánů (Asparuch, Omurtag, Krum, car Boris), dnes místo archeologických vykopávek (zbytky paláců, baziliky apod.), archeologické muzeum, hrob českého amatérského archeologa Karla Škorpila, který se významně podílel na výzkumu místa

 PLOVDIV

380 000 obyvatel, 2.největší město Bulharska

leží jihovýchodně od Sofie na křižovatce spojnic Dunaje s Egejským m. a střední Evropy s Blízkým východem, zemědělské, obchodní, kulturní a politické středisko Hornothrácké nížiny, veletržní město, textilní a potravinářský průmysl

 

město založeno Thráky, na významu nabylo za Filipa II.-Makedonského (341 př.Kr.pevnost, město nazváno Filippopolis), v r.46 římským městem (název Trimontium-vystavěno na 3 pahorcích), nazýváno "nejskvělejší město"; střídavě bylo byzantské či bulharské, v r.1365 dobyto Turky (název Filibe, bulh.Plovdiv), stalo se důležitým střediskem a hlavním městem Východní Rumélie, své postavení zachovávalo i po 1.světové válce

tipy pro návštěvníky: pro město je typické šestero pahorků, zachovalo si křivolaké uličky s domky obchodníků; památky: pevnostní brána Chisar z římského období, Etnografické museum, hodinová věž na Hodinovém pahorku, lázně Čifte baňa, Národní divadlo a opera, kostel sv.Mariny (1853), P.Marie (1844), římskokatol.kostel sv.Ludvíka (1861), pomník ruského cara Alexandra II. na pahorku Osvoboditelů s výhledem na město

 Fotogalerie
 Mapka

 

 POBITI KAMENI

lokalita ležící asi 20 km od Varny, množství pískovcovo-vápencových kamenných sloupů čnících někdy až do výše 5 m o průměru 0,5-3 m; český název Kamenný les, turecký název Dikilitaš

 Nová teorie o původu, obrázky

 

 

 PRESLAV

leží 19 km od Šumenu

kdysi sídelní město bulharských chánů a cara Simeona (893-927), archeologické naleziště, zbytky carského paláce, opevnění a chrámu

 

Současník cara Simeona Joan Exarch napsal o Preslavi: "Spatří-li prostý člověk zdaleka věže a pevnostní brány, zůstane očarován. Projde-li hradbami, uvidí všude vysoké budovy s kamennou dřevěnou výzdobou. A co teprve, vstoupí-li do vnitřního města a pohlédne na vysoké paláce a chrámy, zdobené zvenčí kamenem a dřevem a uvnitř mramorem, stříbrem a zlatem. Nebude s to učinit srovnání, neboť jinde nic podobného neviděl."

 RAZGRAD

162 128 obyvatel

leží 67 km jihovýchodně od Ruse

tipy pro návštěvníky: džámije paši Ibrahima (1614)

 RILSKI MANASTIR

123 km jižně od Sofie

největší a nejslavnější kláštěr Bulharska, od r.1983 památka UNESCO, slovanské centrum odporu proti turecké nadvládě

původní klášter založený snad poustevníkem Ivanem Rilským (876-946) byl ve 14.stol. zničen lavinou, poté byl obnoven na současném místě, makedonský vladyka Chrelju ho přestavěl na pevnost a doplnil kostelem Panny Marie (1343), z této doby se dochovala Chreljova věž 25 m vysoká; klášter byl pod ochranou bulharských carů, po nastolení osmanské nadvlády zpustl, ale v pol.15.stol. byl obnoven a uznávali ho i sultáni; v 2.pol. 18.stol. byl třikrát vypálen loupeživými tlupami; téměř zničen byl požárem r.1833; současná podoba je ve stylu klášterů na hoře Athos, dokončena byla r.1847 a je dílem domácích architektů a umělců; cenný je vařezávaný a zlacený ikonostas, malby, knihovna, Chreljův trůn ad.

v blízkosti poustevna sv.Lukáše, hrob sv.Ivana Rilského, Suchoto ezero, nebo až hora Majlovica

 Fotogalerie 

 ROPOTAMO

27 km dlouhé povodí řeky Ropotamo s ústím u obce Arkutino ležící jižně od Sozopolu přírodní rezervace téměř tropického rázu (bujná popínavá vegetace, lekníny apod.) 

 RUSE

162 128 obyvatel

leží severovýchodně od Sofie, nejdůležitější přístav na Dunaji, průmysl (největší cukrovar v Bulharsku, vagónka, zemědělské stroje ad.)

přístav zde založili již Římané, za turecké vlády se stal významným střediskem obchodu; v letech 1864-66 byl spojen s Varnou první železnicí v Osmanské říši

tipy pro návštěvníky: upravené parky při Dunaji, zbytky městské brány Kuntu Kapu a tureckého opevnění (16.-17.stol), kostel N.Trojice (1764), slavný Most přátelství spojující BR s Rumunským Giorgiu z r.1954; 20 km jižně přírodní park Rusenski lom (sestává ze tří údolí, archeologické rezervace, skalní kláštěry (např.Ivanovo), zříceniny středověkého hradu Červen

 Mapka

 SAMOKOV

27 664 obyvatel

leží 61 km jihovýchodně od Sofie

tipy pro návštěvníky: turecké památky (kašna, mešita)

 Fotogalerie

 SANDANSKI

26 695 obyvatel

leží 67 km jižně od Blagoevgradu; lázně (minerální prameny o teplotě až 83 stupňů)

údajně odtud pocházel Spartakus, což připomíná velký památník

 SILISTRA

42 153 obyvatel

leží 124 km od Ruse; přístav

tipy pro návštěvníky: thrácká hrobka ze 4.stol., 19 km západně přírodní rezervace Srebrna (na seznamu UNESCO)

 SLIVEN

100 695 obyvatel

leží 64 km severovýchodně od Stare Zagory; průmyslové město

tipy pro návštěvníky: 600 let starý jilm, místo poprav bulharských povstalců proti osmanské nadvládě

 SMOLJAN

33 153 obyvatel

leží 114 km jižně od Plovdivu; kulturní centrum Pomaků, Bulharů, kteří konvertovali k islámu a uchovali si starobylý bulharský jazyk a tradice. Blíže reportáž časopisu Koktejl (2000): Dobrý člověk ještě žije

město obklopené zalesněnými kopci vzniklo spojením několika menších obcí, proto je velmi rozlehlé; název odvozen od slovanského kmene Smoljanů (7.stol)

tipy pro návštěvníky: historická čtvrť Rajkovo, Ali Bei Konak, komplex budov z národního obrození, Pangalotova Kašta, kostel sv.Bogorodici, sv.Nikola; 10 km jižně od města krápníková jeskyně Uchlovica, 20 km severozápadně je malebná etnografická rezervace Široka Laka

 SOFIA (Sofija)

1 173 811 obyvatel
(dle jiného zdroje jen 1 096 389)

hlavní město Bulharska

leží v jihozápadní části Sofijské nížiny obklopené masívem Vitoši na jihu, Ljulinu na západě, Lozenskou vrchovinou na východě a Starou planinou na severu

 

      
      Městský znak bulharské metropole

politické, kulturní a hospodářské centrum země, hlavním městem krátce po osvobození r.1878, je zde soustředěna 1/5 průmyslu (hutnictví, strojírenství ad.)

původně sídlo Thráckých Serdů (odtud starý název Serdika) na křižovatce cest (Jaderské m.-Dunaj, Evropa-Asie), po porážce Serdů Římany (29 př.Kr.) římská základna pro výboje na sever a východ, ve 2.stol pevnost císaře Trajána, v 5.stol. město zničeno nájezdy Hunů, obnoveno v 6.stol za císaře Justiniána, v 7.stol. město byzantské, po jeho dobytí bulharským chánem Krumem název Sredec (důležité politicko-hospodářské středisko v první i druhé bulharské říši); 1386 Sredec dobyt Turky a přejmenován na Sofii, sídlo tureckého místodržícího (beylerbey), v pozdějších dobách zanedbané provinční město, nový rozvoj po osvobození (1878), kdy bylo město pro svou polohu vyhlášeno hlavním městem

 

tipy pro návštěvníky: kostelík Sveti Georgi (5.stol.) postavený na základech římských lázní, v jeho okolí odkryty další zbytky římských staveb (kostel je ukrytý uvnitř domovního bloku jehož součástí je hotel Balkán), při podchodu u bývalé budovy BKS podzemní kostelík sv.Petky Samardžijské (křesťanské kostely nesměly tvořit panoráma města)ze 14.stol., trojlodní basilika sv.Sofie (6.stol., dnešní podoba 1926-32) nesoucí prvky byzantské, maloasijské a románské architektury, najvýznamnější turecká stavba Bujuk džamija (16.stol.), velkolepý chrám Alexandra Něvského (1912) budovaný 30 let na památku osvobození ruskou armádou, jehož hlavní kopule je vysoká 45m, lázeňská mešita Baňa baši (1575) nejvýznamnějšího tureckého stavitele Sinana, kostel Sveta Nedelja (19.stol.), kde při neúspěšném atentátu na cara Borise III. zahynulo 200 osob, Lidové shromáždění (1890), Národní divadlo, -galerie, -knihovna, universita, na 400 parků a zahrad ad. Někdejším cílem turistů bývalo i mauzoleum G.Dimitrova. V nedávné době bylo po mnohých sporech vybagrováno (odstřel se nepodařil).

okolí: tramvají (trať vede po okraji města) či autobusem (zast.Ovcha kupel, tram č.4,5,11) se lze dostat k pohoří Vitoša, na jehož sev.úbočí je 6km od centra Sofie kostelík Bojana (11.-19.stol.) s cennými freskami, 8km od centra Dragalevski manastir (14.stol.); s návštěvou Sofie lze spojit výlet do Rilského manastiru (v.t. 125 km od Sofie), privilegovaného, vždy slovanského kláštera, který se stal významným centrem národního obrození. Stojí na místě původního kláštera založeného Ivanem Rilským (876-946), současná podoba je z let 1833-47.

 Fotogalerie 1
 Fotogalerie 2
 Fotogalerie 3 (+ několik dalších galerií Sofie)
 Popis největších pamětihodností
 Plány města Sofie 1  2  3
 Plánek sofijského metra
 Atlas Sofie
 Detailní mapa
 Fotogalerie
 Mapka

 SOZOPOL

cca 4 000 obyvatel

leží 33 km jihovýchodně od Burgasu, starobylé rybářské městečko a romantické přímořské středisko

původní osada zde byla založena kolem roku 610 př. Kr. Její velkolepost byla srovnávána s Milétem a Athénami. Stála zde na 13 m vysokém podstavci socha Apollóna, odvezená později na římský Kapitol. Charakteristické pro městečko jsou křivolaké uličky, lemované typickými sozopolskými dřevěnými domy s vysunutými patry a kamenou podezdívkou, podobné stavbám v Nesebaru.

 STARA ZAGORA

143 989 obyvatel

leží 89 km severovýchodně od Plovdivu

původně thrácké město; dnes bulharské středisko strojírenství

z turistického hlediska nezajímavé

 Fotogalerie

 SVILENGRAD

městečko na hranici s Tureckem, stojí zde starý kamenný most z r.1510

 Fotogalerie

 ŠIPKA

obec ležící severovýchodně od Kazanlaku s Pamětním chrámem (1902) v ruském slohu; 10km severně je ve Staré planině Šipecký průsmyk, kde byly svedeny památné hrdinské bitvy Bulharů a Rusů proti Turkům; řada pomníků, nejvyšší z nich Pomník svobody měří 31 m (uvnitř muzeum), zasazené kříže, kamenné mohyly, vystavená děla apod.

 

líté boje na Šipce v srpnu 1877 popisuje báseň Ivana Vazova: Není více zbraní-hrozí hekatomba,/každá tříska meč je, každý kámen bomba./Každý pohyb úder-z duše plamen šlehá,/balvan tříští hlavu tureckého špeha./"Chopte se i těl", zazněl čísi hlas,/a tak mrtvá těla bránila se zas./Turci hrůzou žasli-očím nevěřili,/v boji tom i mrtví udatně se bili.

 ŠIROKA LAKA

leží 24 km severozápadně od Smoljanu, typická rodopská vesnička, památková rezervace

 ŠUMEN

81 000 obyvatel

leží jihovýchodně od Ruse, průmyslové město (automobilka, výroba zemdělských strojů, pivovar ad.)

založen v 10.stol. carem Simeonem; jedno z ohnisek osvobozeneckého boje

tipy pro návštěvníky: největší mešita v Bulharsku Tambul džamija (1745), zbytky tureckého opevnění a hradu ze 12.-14.stol., hodinová věž, krytý bazar, několik dalších mešit; nad městem na kopci monumentální Památník zakladatelům bulharského státu z r.1981 (galerie se sochami význačných postav bulharských dějin, památník vybudován na počest 1 300 let bulharské státnosti); 20 km východně je Madara (viz.termín Madara)
 

 

 TRJAVNA

cca 10 000 obyvatel

leží 18 km od Gabrova, starobylé, turisticky atraktivní městečko, pro svou architekturu kdysi nazývané "bulharský Norimberk"; lze spojit s návštěvou Veliko Tarnova (přímé železniční spojení)

tipy pro návštěvníky: Daskolovův dům (muzeum řezbářství, jímž se městečko proslavilo), Rajkův dům, Kalinčevův dům, přízemní kostel Sv. Arch.Michael (bohatě vyřezávaný ikonostas, biskupský trůn), kostel sv.Jiří, hodinová věž, zvonice na nám.Kapitan Djado Nikola ad.

 Fotogalerie

 

 

 VARNA

315 000 obyvatel, třetí největší město v Bulharsku, černomořská metropol

leží mezi Varenským zálivem a Varenským jezerem, důležité středisko cestovního ruchu a kultury, průmyslové středisko, loděnice, přístav, letiště

jedno z nejstarších míst na černomořském pobřeží, město založeno r.570 jako Odessos, od r.681, kdy zde chán Asparuch podepsal s Byzancí smlouvu uznávající existenci první bulharské říše, název Varna (podle řeky Vran), 1393 dobyta Turky, významný přístav, přístavní zázemí ztratila Varna po 2.balkánské válce se ztrátou jižní Dobrudže

 

tipy pro návštěvníky: katedrála Sveta Bogorodica (poč.20.stol.), vybudovaná stavitelem-samoukem Kanevem, Sveti Nikola (1886), Vojenské námořní muzeum, Aquárium; na pahorku Džanavar Tepe zbytky byzantského chrámu (5.-6.stol), 5km severně od Varny ves Vinica (obyvateli jsou potomci turkménského kmene Oguzů, tzv.Gagauzi), 18km západně Pobiti kameni ("kamenný les", přírodní vápencové útvary)

 Fotogalerie 1
 Fotogalerie 2
 Fotogalerie 3 (Exponáty muzea ve Varně)
 Fotogalerie 4 (Varenský kraj)
 Mapa varenské oblasti
 Mapka

 

 VELIKO TRNOVO

60 000 obyvatel

leží severovýchodně od Gabrova, rozkládá se na příkrých pahorcích a terasách kolem skalnatého koryta řeky Jantary, historická rezervace, pouze lehký průmysl

založeno r.1185 bojarskými bratry Petrem a Asenem, kteří svrhli byzantskou vládu (Petr se stal carem) a v místech své staré pevnosti vybudovali nové centrum říše; r.1393 bylo město vypleněno Turky, za jejich vlády mnoho povstání

tipy pro návštěvníky: V.T. je jedním z nejmalebnějších evropských měst, jeho střední část vyhlíží jako amfiteátr s těsně nakupenými domy na svazích, nejstarší čtvrti jsou Asenova machala a Frenchisar; památky: na vrchu Carevec pevnostní Balduinova věž, vyhlídka na město, na vrchu Trapezici zříceniny domů a kostelů,v Asenově machale kostel Čtyřiceti sv.mučedníků (1230) s památnými nápisy ve sloupu od chána Omurtaga a cara Ivana Asena, chrám sv.Petra a Pavla (14.stol.), kostel sv.Dimitra Soluňského (1185) při jehož svěcení Petr s Asenem vyhlásili svůj záměr svrhnout byzantskou moc, kostel sv.Jiří (14.stol.), kostel sv.Athanasie, kostel sv.Mikuláše, několik muzeí, řemeslnické krámky, ve všech uličkách zajímavé domky (např.lidového stavitele Koljo Fičeta; Grandhotel Veliko Tarnovo pořádá v době turistické sezóny téměř denně od 22.00 do 22.30 hod. světelnou šou na vrchu Carevec; 5 km od města pěkná vesnice Arbanasi (muzea přibližující život v 17.stol., kostelíky) a množství klášterů (Preobraženski manastir, Manastir sveta Trojica, Sveti Petr i Pavel, Sveti Archangel-vzdálené 5-8km od města), 30 km vzdálené je městečko Trjavna (přímé železniční spojení, viz.termín Trjavna)

Nápisy z chrámu Čtyřiceti sv.mučedníků: Omurtag (814-830) oznamuje, že zbudoval nový palác při Dunaji a uprostřed cesty k jeho starému sídlu zbudoval mohylu. "...člověk, i když žije čestně, umírá a jiný se rodí. Nechť si později narozený při pohledu na tento nápis vzpomene, kdo dal mohylu postavit. Vládce se jmenuje Omurtag, velký chán. Nechť mu Bůh dopřeje, aby se dožil více než sta let!" Ivan Asen (1218-1241) připomíná své vítězství u Klokotnice 1230. "Zmocnil jsem se celé země od Odrinu do Drače-řecké, albánské i srbské. Jen města kolem Cařihradu a samotné toto město si podrželi Latini, avšak i oni se musili sklonit pod žezlem mé říše, neboť neměli jiného cara leč mne a jen mně vděčili za svou existenci..."

 Fotogalerie 1
 Fotogalerie 2
 Fotogalerie 3 (historické pohlednice)
 Mapka

 VIDIN

60 000 obyvatel

leží v Podunajské nížině, severně od Sofie, historické město, lehký průmysl

osídlen již v 1.stol (keltská pevnost Dunonia), pevnost Bononia v rámci římské dunajské hranice, v 8.stol.město Bdin (přístav), na přelomu 12. a 13.stol. nejsilnější pevnost, do r.1396 sídlo posledního cara Jana Strašimira

tipy pro návštěvníky: kostel sv.Petky (1636), sv.Pantelejmon (17.stol.), hrad Babinite Vidini kuli

Babinite Vidini kuli - nejlépe zachovaný hrad v Bulharsku stojící při Dunaji u města Vidin. Byl postaven v 9.-10.stol. na ruinách římské pevnosti posledním bulharským carem Janem Strašimirem. Současná podoba je z 18.stol. Hrad má čtyři historické brány, jeho součástí jsou turecká Křížová kasárna, džámie paši Mustafy s hrobem Osmana Pazvandoglu, Pazvandoglova měšita, knihovna Nuri Paši, synagoga a staré renesanční budovy.

 O hradu ve Vidinu, angl. 

 VRACA

75 518 obyvatel

leží 41 km od Montany; jméno podle pověsti o římských vratech uzavírajících prý nedaleký průsmyk

tipy pro návštěvníky: dvě čtyřhranné věže z 15.stol., několik starých kostelů; etnografický komplex starých budou (muzeum života v 19.stol., řemesel apod.); východiště do přírodního parku Vračanski Balkan (2.největší v Bulharsku), řada jeskyní (největší Temnata dupka, dále Ledenika ad.), skály, zajímavé skalní útvary Ritlite, vodopády, Čerepišski manastir (14.stol.) 

 ZEMEN

obec jihozápadně od Sofie v jejíž blízkosti je Zemenski manastir ze 14.stol. s cennými portréty samovládce Dejana, jeho ženy Dejany a Ivana Rilského

 ŽERAVNA

leží asi 50 km od Slivenu

vesnička, svérázný přirozený skanzen vznikající ve 14. a 17.-18.stol

 

 Základní informace o městech v Bulharsku
 Popis a historie měst s fotografiemi
 Katalog podrobných plánů měst
 12 doporučených tras po Bulharsku
 Města a regiony (interaktivni mapka, odkazy na města atd.)
 Administrativní mapka regionů
 Seznam map regionů
 Silniční mapa
 Železniční mapa
 Geografická mapa
 Seznam dalších map - na Plovdiv city guide 
 Bulharská fotogalerie - kvalitní fotografie z celého Bulharska na Travel Bulgaria 
 Bulharsko fotogalerie -fotogalerie na Plovdiv city guide 
 Art fotografie - Bulharsko 2000, umělecké fotografie Nicka Chaldakova 
 Ubytování v BG - Infotour, obsažný informační server věnovaný možnostem ubytování v BG 
 Ubytování v Bg II. - Discoverbulgaria, hotely a hostely po celém Bulharsku s popisem úrovně ubytování
 The Magic Bulgaria - pěkná fotogalerie L.Egova
 PHOTOS search.bg - krajinySofia
 BG PIX - pěkná fotogalerie: horyměstamonastýryřekyjeskyně


Webové stránky zdarma